You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yahudiliğe göre bir anlaşma niteliğindedir. Bu anlaşma evlenen iki insanı sonsuza dek bağlayan ve kutsal aile birliğini tescil eden yazılı bir belge olarak somutlaşır. Yahudi toplumunda evlilik töreni dinsel nitelikli olup içeriği temelde aynı olmakla birlikte, her cemaatin yerleşik gelenek ve göreneklerine göre bazı değişiklikler gösterebilir. Örneğin her Yahudi düğününde damat geline "Hupa"da eşlik eder; fakat "Hupa"nın şekli o cemaatin geleneklerine ve zamanın gereklerine göre değişiklik gösterir.

Kiduşin ve Nisuin

Yahudi dinsel kültürü ve toplumsal yapısı içinde "Evlilik İşlemleri" birbirini izleyen ve birbirini bütünleyen iki bölümden oluşur. İlki "Eruşin" ya da "Kiduşin" diye adlandırılan bölüm olup günümüzde Söz Kesme ve Nişan Töreni’ne denk düşmektedir. İkinci bölüm olan "Nisuin" de “Hupa” altında kutlanan "Evlenme Töreni"dir.