You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tsedaka (Yahudilikte צדקה), İbranice kökenli bir kelime olup "adalet" veya "doğruluk" anlamına gelir. Tsedaka, Yahudilikte hayırseverlik ve yardımlaşma kavramını ifade eden, dini ve etik bir yükümlülüğü temsil eden önemli bir terimdir. Tsedaka, sadece maddi yardımda bulunmayı değil, aynı zamanda adalet ve merhamet temelinde yapılan her türlü iyiliği ve yardımı kapsar.

Tsedaka'nın Temel Unsurları:

Zorunluluk: Tsedaka, Yahudi inancında gönüllü bir eylem olarak değil, dini bir zorunluluk olarak görülür. Yahudi kutsal metinleri ve rabbinik yazılar, toplumsal adaleti sağlamak için tsedaka vermenin gerekliliğini vurgular.

Merhamet ve Adalet: Tsedaka, yalnızca yoksullara yardım etmekten ibaret değildir; aynı zamanda toplumda adaletin sağlanması ve herkesin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacını taşır. Tsedaka, insanlara merhamet gösterme ve toplumsal adaleti destekleme yükümlülüğüdür.

Çeşitli Şekiller: Tsedaka, sadece maddi yardımda bulunmakla sınırlı değildir. Zaman, bilgi, tavsiye, destek ve diğer şekillerde yapılan yardımlar da tsedaka kapsamında değerlendirilir. Örneğin, bir kişiye iş bulmasına yardımcı olmak, ona balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretmek gibi, kalıcı çözümler sunmak da tsedaka olarak kabul edilir.