You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Türk Musevileri Müzesi

İstanbul’da Neve Şalom Sinagogu Kompleksi içinde yer alan Müze, 500. Yıl Vakfı tarafından topluma Türk Yahudilerinin gelenekleri ve tarihi açısından bilgi sunmak amacıyla kurulmuş bir kültür merkezidir.

Balat Ahrida Sinagogu

15. yüzyılın başlarında inşa edilmiş ve adını, kurucularının İstanbul’a göç ettikleri Makedonya’daki Ohri kentinden almıştır.

Edirne Büyük Sinagogu

2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kararıyla restorasyona alındı ve 26 Mart 2015 tarihinde devlet temsilcileri ve Yahudi Toplumu fertlerinin katılımıyla yeniden kullanıma açıldı.

Türk Yahudileri

Anadolu'daki Yahudi tarihi, milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Yahudi topluluklarının Anadolu'ya ilk yerleşimi, Büyük İskender döneminde, Helenistik şehirlerin kurulmasıyla başlamıştır. Özellikle Efes, Sardes ve Hierapolis gibi antik şehirlerde Yahudi varlığına dair arkeolojik buluntular ve yazılı kayıtlar mevcuttur. Roma ve Bizans dönemlerinde de Yahudi toplulukları, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1492'de İspanya'dan sürgün edilen Sefarad Yahudileri, Osmanlı topraklarına sığınmış ve Anadolu'nun birçok şehrine yerleşmişlerdir. İzmir, Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde Yahudi cemaatleri, ticaret, zanaat ve kültürel hayatın önemli unsurları haline gelmiştir. Günümüzde ise Anadolu'daki Yahudi mirası, sinagoglar, mezarlıklar ve diğer tarihi yapılar aracılığıyla yaşamaya devam etmektedir.

Sinagog Ziyaret Bilgileri

Balat Sinagogları

info@muze500.com
+90 212 292 63 33
Mois Gabay Travel: info@gabaytravel.com
Alexandir Masev: 0532 349 76 57

Kosher Restaurant ve Satış Noktaları

Kosher Catering