Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajları aşağıda sunulmaktadır:

“Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Bizler bu coğrafyada, vatandaşlarımızın köken, ırk, mezhep, inanç ayrımına maruz kalmaksızın barış içinde bir arada yaşayabilmelerine; kendi kültür, din ve geleneklerini hayatlarına yansıtabilmelerine; din ve inanç özgürlüğüne öteden beri büyük önem veriyoruz.

Farklılıkları zenginlik telakki eden bir medeniyetin temsilcileri olarak, karşılıklı sevgi ve saygı ortamının gelecekte de devam edeceğinin bilinciyle, Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka bayramını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum.”