Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın Kurban Bayramı Tebrik Mesaji