Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajları aşağıda sunulmaktadır:

Musevilik inancına sahip tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Dini, dili, etnik kökeni ne olursa olsun, bu ülkede yaşayan herkesin, herhangi bir ayrıma maruz kalmaksızın, kendi inanç ve geleneklerini özgürce yaşayabilmesine büyük önem atfediyoruz.

Bu anlayışla son 18 yıldır tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişleten, özellikle inanç, ibadet ve vicdan hürriyetini garanti altına alan adımlar atıyoruz.

Ülkemizi, hiçbir insanımızın inancından, kılık kıyafetinden veya dünya görüşünden dolayı ötekileştirilmediği bir iklime kavuşturduk; bu iklimi güçlendirmekte kararlıyız.

Antisemitizm, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığının veba gibi yayıldığı bir dönemde Türkiye, engin hoşgörü kültürü ve farklılıkları zenginlik olarak gören geleneğiyle tüm dünyaya örnek olmaya devam edecektir.

Toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hanuka Bayramı’nı tebrik ediyor; iyiliğin kötülüğe, aydınlığın karanlığa galebe çaldığı bu anlamlı günde kendilerine esenlikler diliyorum.

https://www.tccb.gov.tr/basin-aciklamalari/365/123121/hanuka-bayrami-mesaji