Başta Türk Devlet adamları olmak üzere, tüm liderlerin çaba göstermesiyle, Ortadoğu’da barışın bir an önce tesis edilmesi insanlığın yararınadır.

Biz Türk Musevileri, asırlardır yaşamakta olduğumuz bu toprakların asli birer unsuruyuz.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan antisemitizme karşı duyarlılığını Salı günkü Meclis Grup Toplantısı’nda dile getirdi.

Son haftalarda Ortadoğu Bölgesi’nde vukuu bulan çatışmalar süresince bir kısım ulusal basında ve meydanlarda yapılan gösterilerdeki İsrail aleyhtarı söylemler ne yazık ki kısa sürede Yahudi karşıtlığına dönüşmüştür.

Bölgemizdeki hiçbir devletin politikasına yön verme gücünde olmayan biz Türk Yahudileri, sürmekte olan çatışmalardan, bazı gazetelerde yer alan yorumların aksine, tabiidir ki derin üzüntü duymaktayız. Geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye’deki tüm sinagoglarda, Ortadoğu’da barışın sağlanması için; ayrıca tüm ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen özel bir dua okunmuş ve bu konu tarafımızdan kamuoyuna duyurulmuştur.

Sürmekte olan çatışmaların sona ermesi, liderlerin sağduyuyla hareket etmeleri ve başta Türk devlet adamlarımız olmak üzere tüm liderlerin devreye girmeleriyle adil ve kalıcı bir barışın bir an önce tesis edilmesi dileklerimizi ısrarla yineliyoruz. Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Başbakanımızın bölgede barışın sağlanması için aktif bir rol üstlenmelerini desteklemekteyiz.

Asırlardan beri yaşamakta olduğumuz bu topraklarda, tüm vatandaşlık yükümlülüklerini her Türk gibi yerine getiren, Türkçe konuşan ve düşünen, Türk kültürüyle yoğrulan bizler, kendimizi bu toprakların asli birer unsuru olarak görmekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olan biz Türk Yahudileri son dönemde bazı yayın organlarının dinimizi aşağılayan, hakaret eden ve bizleri hedef gösteren söylemlerine maruz kalmış olmaktan dolayı derin üzüntü duymaktayız.

Ülkemiz yöneticilerinin, aydınlarının ve sağduyulu halkımızın, ülkemiz ve cemaatimiz hakkındaki endişelerimize ve seslenişimize kulak verdiklerini biliyoruz. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü antisemitizme karsı yapmış olduğu konuşma bunun açık bir örneğidir. Bu duyarlılığın tüm toplumumuzca paylaşılması ve bu konuda kalıcı adımlar atılması en önemli dileklerimizdir.”