Hanuka Bayramı Beşiktaş Belediyesinin Ortaköy Meydanında Düzenlediği Özel Bir Törenle KutlandıHanuka Bayramı'nın sekizinci ve son günü, Beşiktaş Belediyesinin Ortaköy Meydanında düzenlediği özel bir törenle kutlandı. Türkiye tarihinde ilk kez, halka açık bir meydanda Yahudilerin "Işıklar Bayramı" Hanuka kutlanmış oldu.

Hahambaşı Rav İsak Haleva, Türk Yahudi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Şalom Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas ve cemaat ileri gelenlerinin büyük katılımla hazır bulunduğu kutlamaya çok sayıda dindaş da katıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Dinlerin bir arada yaşamasının, birbirlerinin bayramlarını kutlamasının önemine değinen Başkan Hazinedar, kendi yaşamından aktardığı anılarla dinler arası diyalogun en güzel örneklerinden birine ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Valilik ve dışişleri temsilcilerinin hazır bulunduğu gecede, yabancı konsoloslar da yer aldı.

Hanukiyanın ilk mumunu Hahambaşı Rav Haleva yaktı. Sonraki mumlar da farklı isimler tarafından yakıldı. Şalom Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas da yedinci mumu yakanlar arasındaydı. Son mum ise geleceğin ışıkları çocuklar tarafından yakıldı.

Mumların yakılmasının ardından kalabalığın her birlikte söylediği dua ve şarkılar, gecenin katılımcıların zihinlerde unutulmaz yerini almasını sağladı.

Türkiye Musevileri Hahambaşısı Rav İsak Haleva'nın Hanuka töreni konuşması


Hanuka Bayramı Beşiktaş Belediyesinin Ortaköy Meydanında Düzenlediği Özel Bir Törenle KutlandıDeğerli Dostlar

Bu şamdandaki Sevgi, Barış ve Kardeşliğe adanmış dokuz mumun yakıldığı "Hanuka" bayramımızın bu son gecesinde; burada ve hep birlikte olmanın heyecanını ve onurunu sizlerle paylaşmayı Türkiye Hahambaşısı ve Türk Musevi Cemaatinin Ruhani Reisi sıfatımla yaşamımın en görkemli hadisesi olarak ömrüm boyunca gönlümde muhafaza edeceğim.

Burada hiçbir ayırım gözetmeksizin yaktığımız ve en geniş anlamıyla Sevgi, Barış ve Kardeşlik ilham edeceğine inandığım bu mumların ruhlarımızı aydınlatmasını yürekten temenni ediyor, ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi için hepimizin tanrısına niyazda bulunuyor, bizlere bu akşam bu görkemli törenin imkânlarını hazırlayan Beşiktaş Belediyemiz Başkanı Sayın Avukat Murat Hazinedar Beyefendiye samimi şükranlarımı sunuyorum.

Hepinize esenlikler diliyor, Hayır dualarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim.

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in Hanuka töreni konuşması


Hanuka Bayramı Beşiktaş Belediyesinin Ortaköy Meydanında Düzenlediği Özel Bir Törenle Kutlandı

Bu akşam burada bulunmanın heyecan ve mutluluğu içindeyiz. Edirne'de bir milat yaşadık burada bir mucize yaşıyoruz. Yıllardır dünyanın küçük büyük bir çok şehrinde Hanuka mumlarımızın yakılışının fotoğraflarına imrenerek baktık...

Neden bizler yüzyıllar önce bu özgürlüğü yaşayabilmemize kucak açan ülkemizde kardeşlik ve sevgi ışığımızın coşkusunu aynı şekilde paylaşamamışız.

Yaşanarak oluşmuş korkuların yarattığı önyargılar ve önyargıların beslendiği ötekileştirmelerle oluşturduğumuz yeni korkularla, kapanarak, ışığımızı içimize hapsetmişiz.

Ancak bir gün geliyor ki; oluşan ve her tarafı; her kesimi, sarmaya başlayan bu önyargılar, ötekileştirmeler ve korkuları hep birlikte aşmayı beceremezsek; bu duvarlar hepimizi yok etmeye başlıyor.

Hanuka bayramımızın hikâyesi de aslında farklılıklar içinde "Bir" olana birlikte ulaşabilmenin hikâyesi, karanlıkları birlikte aydınlatabilecek ışığı oluşturabilme anlayışının mücadelesidir...

Biraz sonra yakacağımız Hanukamızın ışıklarının ülkemizden yayılarak dünyamıza özlemini duyduğumuz barış ve anlayış ışıltıları olarak yayılmasını diler, bir tarihe şahit olma ayrıcalığını yaşadığımız bu akşam Hanukamızı yakmamızın ortamını sağlayan, Devletimize, Dışişlerimize, İstanbulumuza, burada Hanuka mumlarımızı yakmak için teşvik ve öncülük eden Beşiktaş Belediye Başkanımıza ve Türkiyemiz sana en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Hag Hanuka Sameah