Bu haftadan itibaren sizleri KAŞER kırmızı et temini ile ilgili bazı konularda bilgilendirmek İstiyoruz:
Toplumumuz ile çalışan iki et tedarikçimiz mevcuttur.
Kesim yapacakları zaman bize müracaat ederler, Hahambaşılık olarak, kesim için yeter sayıda ŞOHET, denetim ve et tuzlaması için MAŞGİAH’ları kesim yaptıkları Tuzla ve Hayrabolu mezbahalarına yollarız.
Kesilen büyük baş ve küçük baş hayvanlar kesildikten sonra kontrol edilir ve KAŞER olanlar ayrılarak kasaplara yollanması için mühürlenir ve tuzlanarak kasaplara sevk edilir.
Aşağıdaki rakamlardan da göreceğiniz gibi kesilen hayvan sayısına göre Kaşer olarak ayrılanların sayısı oldukça düşüktür.
Bilgilerinize

Bu hafta kesilen büyük baş     173 Adet                      Kaşer olarak ayrılan       32 Adet
                             küçük baş       34 Adet                       Kaşer olarak ayrılan       21 Adet
Önemli Not: Bu haftaki sayılar, yıllık Kaşer‘e ayırma oranı, yıllık ortalamalarının üstünde çıkmıştır.