Yeniköy Tiferet İsrael Sinagogu

Yeniköy’de Köybaşı Caddesi ile Çifte Fabrika Sokağı üzerindeki bu küçük kâgir sinagog Kamondo ailesi tarafından 1870’lerde inşa edilmiş, 1957’de Mimar Jak Pardo tarafından yeni baştan onarılmıştır.

Yeniköy ibadethanesinin içi Sadioğlu ailesi tarafından 2000 yılında tamamen yenilendi. Modern bir görünüm verilen sinagog bir Paris sinagogundan esinlenerek gerçekleştirilen yeni bir aydınlatma düzenine kavuştu. Sinagog 3 Haziran 2001 Pazar sabahı düzenlenen bir törenle, zarafet-nezahet-letafet anlamına gelen Tiferet İsrael adı verilerek tekrar hizmete girdi.

Sinagog günümüzde, Tarabya, Yeniköy ve İstinye sırtlarında gelişen yerleşim merkezleri dolayısıyla bu bölgeye taşınan birçok Yahudi ailesine hizmet vermektedir. 16 Ekim 2008 günü sinagogda ilk kez suka (çardak) oluşturuldu.

Bir zamanlar Mösyö Kamont (Kamondo) adına kayıtlı iken 1998 yılında Beyoğlu Musevi Hahamhanesi Vakfı adına tescil edilen bu ibadethane, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.5.2000 gün ve 11588 sayılı kararı ile I. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak kabul edilmiştir.