Mezarlıklar

Kadıköy Acıbadem MezarlığıKadıköy Hemdat İsrael Sinagogu Vakfı tarafından yöneltilmekte olan bu mezarlık, Acıbadem - Uzunçayır bölgesinde bulunmaktadır.

Bağlarbaşı Mezarlığı

Cemaatimize tahsis edilmesinin ardından, ancak bir gömü yapılabildikten sonra, 1988 Yılında belediye tarafından işgal edilen Bağlarbaşı mezarlığı alanı yıllarca kendileri tarafından ofis ve sera amaçlı olarak kullanıldı. İhtilafın yargıya intikali sonucu devam eden süreç sonunda dava cemaat lehine neticelendi ve alan iade edildi.

Kuzguncuk Tarihi Mezarlığı

Bir zamanlar Kuzguncuk, Avrupa Yahudileri tarafından 'Kutsal Topraklar'a varmadan önceki son durak olarak kabul edilirdi. O kadar ki herhangi bir sebepten dolayı vaat edilmiş topraklara gidemeyenler, hiç olmazsa Kuzguncuk’a yerleşip ölmeyi arzular ve orada gömülmeyi vasiyet ederdi.

Kuzguncuk Nakkaştepe MezarlığıKuzguncuk mezarlığının yeniden düzenlenen özerk bir bölümünde gömüler devam etmektedir. Giriş bölümünde bulunan midraş (küçük sinagog) 2004 yılında hayırsever bir aile tarafından yaptırılmıştır.

Ortaköy Mezarlığı

Ortaköy, Balmumcu Mahallesi Kabristan Sokakta, tarihi Orhaniye kışlasının alt yamacında bulunan mezarlığın en az 400 yıllık olduğu düşünülmektedir.

İtalyan Musevi Mezarlığı

İtalyan Musevi Cemaati, Şişli’de Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde barok stilinde güzel bir mezarlığa sahiptir. Birçok ünlünün isimlerinin okunduğu mezar taşları üzerinde İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince ve Yahudi-İspanyolcası gibi değişik dillerde kitabelere rastlanmaktadır.

Ulus Sefarad Mezarlığı

Ortaköy ilçesi sınırları içinde, Adnan Saygun Caddesi üzerinde bulunan ve günümüzde de gömü yapılan iki mezarlıktan biri Sefarad Yahudilerine ait Ulus mezarlığıdır.

Ulus Aşkenaz Mezarlığı

Aşkenaz cemaatinin, 1907 yılında Arnavutköy sırtlarında (günümüzde Ulus, Adnan Saygun Caddesi) Avusturyalı Frederc Husserl'den satın aldıkları arazide 21 Şevval 1339 (27 Haziran 1921) tarihli bir İrade-i Seniyye ile, "Osmanlı usul ve kanunlarına uymak, etrafına iki metre yüksekliğinde betonarme duvar ile çevirmek, güney tarafındaki dereye yakın yerlere katiyen defin yapmamak kaydıyla defin yapılmasına ve iki oda, yedi pencere ve bir kapısı olan bir gasil hane inşasına, ruhsat verildi.

Hasköy Çıksalın Mezarlığı

Kasımpaşa'da İstanbul'un Fethinden önce, yani Bizans döneminde bir Yahudi mezarlığının varlığı bilinmektedir. 1582 yılında Yahudilere Hasköy’de, Sultan Bayezid Han Vakfı arazisinden 128 dönümlük bir mezarlık arsası tahsis edildi. 1809 veba salgını sonucu artan ölümlerle mezarlık tamamen dolduğundan 1814 tarihli irade ile 54,5 dönüm, 1836’da yeni bir gereksinme sonucu 200 dönüm daha tahsis edildi. Galata ve Beyoğlu yöresinde Yahudi nüfusunun çoğalması üzerine mezarlık tüm bu yöre halkına da hizmet verir duruma geldi.

Kilyos Mezarlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1991 yılında tahsis edilen, Bahçeköy - Kilyos yolundaki boş ve engebeli mezarlık alanının parselasyonu yapılmış, ana yol tamamlanmış ve 2011 yılında gömülere başlanmıştır. Mezarlığın girişinde midraşın (küçük sinagog) da inşaatı tamamlanmıştır.